Na temelju Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Velika Trnovitica za 2023. godinu, KLASA: 371-01/23-01/02, URBROJ: 2103-20-01-23-2 od 07. srpnja 2023. godine (Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica, broj 04/23) u daljnjem tekstu: Program i Odluke Općinskog načelnika o raspisivanju Javnog poziva mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja na području Općine Velika Trnovitica, KLASA: 371-01/23-01/02, URBROJ: 2103-20-02-23-3, od 21. srpnja 2023. godine, objavljuje se


JAVNI POZIV


mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja na području Općine Velika Trnovitica za 2023. godinu.