Općinsko vijeće

Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica je predstavničko tijelo građana i tijelo Općine  Velika Trnovitica  koje donosi akte u okviru djelokruga jedinice lokalne samouprave te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Općine  Velika Trnovitica.

Broj članova predstavničkog tijela mora biti neparan te je Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi određeno da Općinsko vijeće ima devet članova.
Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima traje četiri godine, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade RH o raspisivanju sljedećih redovnih izbora. Mandat članova općinskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima.

Članovi Općinskog vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi te svoju dužnost obavljaju počasno i za to ne primaju plaću. Član Općinskog vijeća ima pravo na naknadu troškova u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće smatra se konstituiranim izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina članova Općinskog vijeća.
Temeljem odredbi Statuta Općine Velika Trnovitica, Općinsko vijeće ima predsjednika i jednog potpredsjednika, koji se biraju većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Sukladno provedenim izborima za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, održanim 16. svibnja 2021. godine, utvrđen je sljedeći sastav Općinskog vijeća Općine Velika Trnovitica:

OPĆINSKO VIJEĆE 

  1. Marica Prohaska, predsjednica (HDZ) 
  2. Mile Delač, podpredsjednik (HDZ)
  3. Ivan Čukman (HDZ)
  4. Zvonko Vučinić (HDZ)
  5. Marinko Savić (HDZ)
  6. Jelena Barišić (HDZ)
  7. Anamaria Fadljević (HSS)
  8. Matej Majcan (HSS)
  9. Josipa Evaj ( Damir Bajs NL, HSU, SU, BUZ, HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI, DEMOKRATI, NARODNA STRANKA – REFORMISTI, NSH, GLAS

Theme by Anders Norén

Skip to content