Općinsko vijeće

 

Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica je predstavničko tijelo građana i tijelo Općine  Velika Trnovitica  koje donosi akte u okviru djelokruga jedinice lokalne samouprave te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Općine  Velika Trnovitica.

Broj članova predstavničkog tijela mora biti neparan te je Statutom Općine Velika Trnovitica određeno da Općinsko vijeće ima jedanaest članova.
Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima traje četiri godine, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade RH o raspisivanju sljedećih redovnih izbora. Mandat članova općinskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima.

Članovi Općinskog vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi te svoju dužnost obavljaju počasno i za to ne primaju plaću. Član Općinskog vijeća ima pravo na naknadu troškova u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće smatra se konstituiranim izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina članova Općinskog vijeća.
Temeljem odredbi Statuta Općine Velika Trnovitica, Općinsko vijeće ima predsjednika i jednog potpredsjednika, koji se biraju većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Sukladno provedenim izborima za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, održanim 21. svibnja 2017. godine, utvrđen je sljedeći sastav Općinskog vijeća Općine Velika Trnovitica:

OPĆINSKO VIJEĆE 

1. Benko Fadljević, predsjednik (HSS) 

2. Marica Prohaska, podpredsjednik (HDZ)

3. Ivan Marković (HDZ)

4. Mile Delač (HDZ)

5. Vjekoslav Čukman (HDZ)

6. Jozo Karlović (HDZ)

7. Marinko Savić (HDZ)

8. Kristina Pelikan (HDZ)

9. Vlatko Krajačić ( KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA)

10. Branko Nakladal ( KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA)

11. Vjekoslav Nemčić ( KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA)

Theme by Anders Norén

Skip to content