Akti općine

Evidencija imovine Općine Velika Trnovitica

Evidencija imovine – Općina Velika Trnovitica

________________________________________________________________

Poslovnik Opinskog vijeća Opcine Velika Trnovitica (2018.)

Poslovnik Opinskog vijeća Opcine Velika Trnovitica (2018.)

__________________________________________________________________________________________

Statut Općine Velika Trnovitica

Statut Općine Velika Trnovitica -1-18

Theme by Anders Norén

Skip to content