Informativne radionice vezano za natječaj “ ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA“

Poštovana/i,   obavještavamo Vas kako će Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava u razdoblju od 17.-21. srpnja ove godine u Vašoj lokalnoj sredini održati informativne radionice vezano za natječaj  “ ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA“ koji je u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“, objavljen 30. lipnja na http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-zazeli-program-zaposljavanja-zena/   Natječaj je otvoren jedinicama...

spacer

JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za članove Savjeta Mladih Općine Velika Trnovitica i njihove zamjenike

              REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA          OPĆINA VELIKA TRNOVITICA                 OPĆINSKO VIJEĆE KLASA:021-01/17-01/01 URBROJ:2123/06-01-17-3 Velika Trnovitica, 30. lipnja 2017.godine      Na temelju članka 9. stavak 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 41/14), članka 6. Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Velika Trnovitica („Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica“,...

spacer

Moslavina-moj zavičaj

Poštovani, i ove je godine TZ Sjeverna Moslavina objavila javni poziv za akciju „Moslavina-moj zavičaj“ kojom se biraju najljepši dijelovi Grada Garešnice te susjednih općina Velika Trnovitica i Hercegovac, a koja traje od 16.06. do 01.08.2017 godine. Svi zainteresirani mogu se prijaviti u TZ Sjeverna Moslavina, Trg hrvatskih branitelja...

spacer
spacer
spacer

J A V N I P O Z I V

za podnošenje ponuda osiguravajućih društava za sufinanciranje premije  osiguranja poljoprivrednih kultura od mogućih šteta poljoprivrednim proizvođačima na području Općine Velika Trnovitica u 2017. godini     Predmet javnog poziva:   Predmet ovog javnog poziva je podnošenje ponuda osiguravajućih društava za sufinanciranje premije osiguranja poljoprivrednih kultura od mogućih šteta poljoprivrednim proizvođačima...

spacer
spacer

Okrugli stol na temu „Nova poljoprivredna politika”,

Poštovani, Grad Grubišno Polje u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede organizira Okrugli stol na temu „Nova poljoprivredna politika” pa Vas molimo da obavijestite sve zainteresirane poljoprivrednike sa područja Vaše JLS da prisustvuju istom. Okrugli stol će se održati 26. travnja 2017. (srijeda) sa početkom u 18,00 sati u dvorani „Centra...

spacer

Javni natječaj za dodjelu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Velika Trnovitica na korištenje UdrugamaJavni natječaj za dodjelu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Velika Trnovitica na korištenje Udrugama

              REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA          OPĆINA VELIKA TRNOVITICA                 OPĆINSKI NAČELNIK KLASA:372-03/17-01/02 URBROJ:2123/06-02-17-4 Velika Trnovitica, 04. travnja 2017. godine Na temelju članka 4. stavka 1. Pravilnika o dodjeli općinskih prostora na korištenje udrugama na području Općine Velika Trnovitica („Službeni glasni, broj 01/17), općinski načelnik Općine Velika Trnovitica raspisuje...

spacer

Objava rezultata Javnog natječaja za dodjelu financijskih potpora za programe/ projekte koje provode Udruge na području Općine Velika Trnovitica u 2017. godini

1. Odluka Povjerenstva o provedbi formalne provjere prijava Na temelju članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), Pravilnika o financiranju programa javnih potreba sredstvima proračuna Općine Velika Trnovitica (KLASA:402-03/16-01/01, URBROJ:2123/06-02-16-1 od 19....

spacer