spacer

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Velika Trnovitica za period od 2017. – 2022. godine radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti

Temeljem čl. 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13, 73/17) Jedinstveni upravni odjel Općine Velika Trnovitica, objavljuje nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Velika Trnovitica za period od 2017. – 2022. godine radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti. Javni uvid u nacrt Plana započinje 12. ožujka...

spacer
spacer
spacer

Odluka o uporabi poslovnog prostora u Velikoj Trnovitici

Temeljem članka 6. Zakona i kupoprodaji poslovnog prostora ( NN125/11, 164/15) i članka 7. Odluke o davanju u zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Velika trnovitica ( SL. Glasnik Općine Velika Trnovitica 08/15), a u svezi sa člankom 48. Zakona o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi, općinski...

spacer

JAVNI NATJEČAJ

ZA FINANCIRANJE PROGRAMA, PROJEKATA, MANIFESTACIJA I AKTIVNOSTI OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE VELIKA TRNOVITICA ZA 2018. GODINU Općina Velika Trnovitica raspisala je Javni natječaj za Udruge kako slijedi: 1. UDRUGE NA PODRUČJU KULTURE JAVNI NATJEČAJ -javne potrebe u kulturi-2018 2. MANIFESTACIJE POVODOM OBILJEŽAVANJA DANA...

spacer

Poziv na testiranje za obavljanje poslova pročelnika/pročelnice

Na temelju čl. 22. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08), Povjerenstvo za provedbu oglasa za obavljanje poslova pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika Trnovitica, objavljuje POZIV  NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (pisano testiranje)   Poziv na testiranje

spacer

PRORAČUN U MALOM ZA 2018. GODINU

Dragi stanovnici Općine Velika Trnovitica, pred Vama se nalazi “Proračun u malom” Općine Velika Trnovitica  za 2018.godinu.  U ovom dokumentu smo na jednostavan i slikovit način prikazali najvažnije planirane godišnje prihode i primitke, te sve rashode i izdatke Općine. „ PRORAČUN U MALOM 2018.

spacer

Oglas za obavljanje poslova pročelnika/pročelnice jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika Trnovitica

              REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA          OPĆINA VELIKA TRNOVITICA                 OPĆINSKI NAČELNIK KLASA: 112-03/17-01/02 URBROJ: 2123/06-02-17-3 Velika Trnovitica, 27. prosinca 2017. godine Objava podataka iz članka 19. stavak 6. ZSN-a na web stranici Na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 27. prosinca 2017. godine objavljen je oglas za obavljanje...

spacer

ODLUKA

ODLUKA O poništenju oglasa za obavljanje poslova pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika Trnovitica   I. Poništava se oglas za obavljanje poslova pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika Trnovitica, 1 izvršitelj / izvršiteljica, na određeno puno radno vrijeme , radi zamjene odsutne službenice do povratka sa bolovanja, uz obvezni...

spacer