spacer

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE VELIKA TRNOVITICA

I. IZMJENE I DOPUNE – (prijedlog) Javni uvid u Prijedlog I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Velika Trnovitica traje od 06. do 20 srpnja 2018. godine, a elaborat će biti izložen svakog radnog dana od 8:00 do 14:00 sati u zgradi Općine Velika Trnovitica. Za vrijeme javnog...

spacer
spacer
spacer

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave

Na temelju članka 47. Statuta Općine Velika Trnovitica („Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica“, broj 1/18) i članka 19. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave  u Općini Velika Trnovitica, KLASA:  003-05/17-01/01; URBROJ: 2123/06-02-17-1 od 20. ožujka 2017. godine, općinski načelnik Općine Velike Trnovitice donosi Odluku o poništenju postupka jednostavne nabave-...

spacer
spacer

Poziv na javni uvid prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

Na temelju članka 29. stavak 5. i 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18), Općina Velika Trnovitica izlaže na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Velika Trnovitica . 1. Zaključak 06.06. 2. Poziv na javni uvid 3. Obrazac_ Program raspolaganja 4. Tablica- Velika...

spacer

ODLUKA

ODLUKA o početku postupka jednostavne nabave u opisu: Na temelju članka 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) i članka 4. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave i članka 46. Statuta Općine Velika Trnovitica (Službeni glasnik broj 01/18), Općinski načelnik donosi Odluku o početku postupka...

spacer

IZVJEŠĆE o provedenom javnom uvidu Nacrta Plana gospodarenja otpadom Općine Velika Trnovitica za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Općina Velika Trnovitica, na temelju odredbi članka 163. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15) te članka 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) daje: Izvješće o provedenom javnom uvidu za PGO Općine Velika Trnovitica 2017.-2022....

spacer

Odluka o potrebi OSPUO

Nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, Općinski načelnik Općine Velika Trnovitica donosi Odluka o potrebi OSPUO

spacer