OBAVIJEST – DODJELA BESPOVRATNE POTPORE ZA REDOVNE STUDENTE ZA AKADEMSKU GODINU 2018./2019.

Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica na svojoj sjednici održanoj 22. kolovoza 2018. godine donijelo je Odluku o dodjeli bespovratne potpore za redovite studente za akademsku godinu 2018-2019. Zahtjev za ostvarivanje prava podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Velika Trnovitica najkasnije do 01. studenoga 2018. godine.   Uz Zahtjev za isplatu potpore podnositelj mora...

spacer

JAVNA OBAVIJEST- PROVEDBA KONTROLE MIKROČIPIRANJA PASA

OBAVEZNO MIKROČIPIRANJE: Vlasnik/skrbnik psa dužan je mikročipirati psa te svi psi na području općine moraju biti mikročipirani! Obvezi mikročipiranja podliježu svi psi, bez obzira na starost ili pasminu. Mikročipiranje je gotovo bezbolan proces kojim se pod kožu životinje stavlja sterilna staklena kapsulica s mikročipom koji sadrži jedinstven broj koji se...

spacer
spacer

Javna rasprava o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture

Otvorena je javna rasprava o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture (u nastavku: PRŠI) za gradove Čazma i Garešnica, te općine Berek, Hercegovac, Ivanska, Štefanje i Velika Trnovitica PRŠI predstavlja plan razvoja pristupne širokopojasne infrastrukture sljedeće generacije (engl. Next Generation Access – NGA) u područjima u kojima ne postoji dostatni...

spacer
spacer

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE VELIKA TRNOVITICA

I. IZMJENE I DOPUNE – (prijedlog) Javni uvid u Prijedlog I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Velika Trnovitica traje od 06. do 20 srpnja 2018. godine, a elaborat će biti izložen svakog radnog dana od 8:00 do 14:00 sati u zgradi Općine Velika Trnovitica. Za vrijeme javnog...

spacer
spacer
spacer

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave

Na temelju članka 47. Statuta Općine Velika Trnovitica („Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica“, broj 1/18) i članka 19. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave  u Općini Velika Trnovitica, KLASA:  003-05/17-01/01; URBROJ: 2123/06-02-17-1 od 20. ožujka 2017. godine, općinski načelnik Općine Velike Trnovitice donosi Odluku o poništenju postupka jednostavne nabave-...

spacer
spacer