Izbori 2015

Rezultati izbora  za članice/članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Velika Trnovitica

VELIKA TRNOVITICA

MALA TRNOVITICA

GORNJA TRNOVITICA

VELIKA MLINSKA

MALA MLINSKA

MLINSKI VINOGRADI

NOVA PLOŠČICA

GORNJA PLOŠČICA

 

Obavijest o raspisivanju izbora za članice/članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Velika Trnovitica

Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica donijelo je 23. siječnja 2015. godine Odluku o raspisivanju izbora za članove/članice vijeća mjesnih odbora na području Općine Velika Trnovitica.

Za dan provedbe izbora određena je nedjelja , 1. ožujka  2015. godine.

 

Na području Općine Velika Trnovitica osnovano je 8 mjesnih odbora kao oblika neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana i to:

  1. Mjesni odbor Velika Trnovitica
  2. Mjesni odbor Mala Trnovitica
  3. Mjesni odbor Nova Plošćica
  4. Mjesni odbor Gornja Plošćica
  5. Mjesni odbor Gornja Trnovitica
  6. Mjesni odbor Mlinski Vinogradi
  7. Mjesni odbor Velika Mlinska
  8.  Mjesni odbor Mala Mlinska

 

Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja istoimenog naselja koji  imaju biračko pravo. Članovi/članice vijeća biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, razmjernim izbornim sustavom.

Postupak izbora članova vijeća mjesnih odbora propisan je Odlukom o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Velika Trnovitica, koju je donijelo Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica  dana 23. siječnja 2015. godine.

Obavijest o raspisivanju izbora za članice/članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Velika Trnovitica

Poziv političkim strankama

Na temelju članka 34. stavka 1. alineje 2. Odluke o izboru članova  vijeća mjesnih odbora na području Općine Velika Trnovitica („Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica“ broj 1/15, dalje: Odluka)  Povjernstvo za izbor članova/članica vijeća mjesnih odbora (dalje: Povjerenstvo) na 1. sjednici održanoj dana 26.  siječnja 2015. godine  propisuje

OBVEZATNE UPUTE VMO I.

OBVEZATNE UPUTE VMO II.

OBVEZATNE UPUTE VMO III.

 

Obrasci

OVMO-1

OVMO-2

OVMO-3

OVMO-4

 

Povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Velika Trnovitica objavljuje:

 

KANDIDACIJSKE LISTE

ZBIRNE LISTE

Theme by Anders Norén

Skip to content