Izbori za mjesne odbore 2023. godine

Na temelju članka  34. stavka 1 alineje 7 Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Velika Trnovitica (Službeni Glasnik Općine Velika Trnovitica 1/15) Izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora  donos

______________________________________________________________________________

Povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Velika Trnovitica na temelju članka 18., 20. i 34. stavka 1 alineje 5. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Velika Trnovitica  („Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica“, broj 1/15) u predmetu utvrđivanja kandidacijske i zbirne liste za izbor članova Vijeća mjesnog odbora objavljuje:


______________________________________________________________________________

Na temelju članka 34. stavka 1 alineje 6. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Velika Trnovitica ( Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica 1/15) Izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora donosi

______________________________________________________________________________

Općinsko Vijeće Općine Velika Trnovitica donijelo je 29. ožujka 2023. godine Odluku o raspisivanju izbora za članove/članice vijeća mjesnih odbora na području Općine Velika Trnovitica.

Za dan provedbe izbora određena je nedjelja, 28. svibnja 2023. godine.

Unutar Obvezatnih uputa 1-3 i Obavijesti o raspisivanju izbora nalaze se sve potrebne informacije o načinu kandidature, provedbe samih izbora i vremenski rokovi.

Potrebni obrasci za provedbu izbora:

Theme by Anders Norén

Skip to content