Akti

POPIS KORISNIKA SPONZORSTVA I DONACIJA 2021

Popis ugovora u 2021. god.

REGISTAR UGOVORA – JAVNA I JEDNOSTAVNA NABAVA 2021. godina

______________________________________________________________________________

POPIS KORISNIKA SPONZORSTVA I DONACIJA 2020

______________________________________________________________________________

Popis ugovora u 2019.

POPIS KORISNIKA SPONZORSTVA I DONACIJA 2019. godina

Polugodišnje izvješće načelnika 2019.god.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

izvješće načelnika 2017

Registar ugovora o javnoj nabavi – za 2017

Popis korisnika sponzorstva i donacija 2017

Popis ugovora u 2017

__________________________________________________________________________________________________

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16) Općina Velika Trnovitica objavljuje

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA ZA 2016. g.

Registar ugovora o javnoj nabavi – za 2016

_________________________________________________________________________________________________

Popis ugovora u 2016. godini

Popis ugovora u 2016

__________________________________________________________________________________________________

POPIS KORISNIKA SPONZORSTVA I DONACIJA OD 01.01.-31.12.2016

popis korisnika sponzorstva i donacija 2016

__________________________________________________________________________________________________

IZJAVA O NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SMISLU ČLANKA 13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI („NARODNE NOVINE“ BR. 90/11, 83/13, 143/13, 13/14)

za čelnika tijela naručitelja/člana upravnog tijela naručitelja/ člana nadzornog tijela naručitelja    (članak 13. stavak 2. točka 1.) s  Grad-IM, obrt za graditeljstvo, vl. Ivan Marković, Gornja Ploščica 7, Velika Trnovitica

Popis i izjava o nepostojanju sukoba interesa

____________________________________

POPIS KORISNIKA SPONZORSTVA I DONACIJA OD 01.01.-31.12.2015

Popis korisnika sponzorstva i donacija 2015

______________________________________________________________________________

IZVJEŠĆE O RADU
NAĈELNIKA OPĆINE VELIKA TRNOVITICA
ZA 2015. GODINU

IZVJEŠĆE NAČELNIKA ZA 2015

______________________________________________________________________________

POPIS UGOVORA U 2015

Popis ugovora u 2015

______________________________________________________________________________

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA ZA 2015. g.

Registar ugovora o javnoj nabavi 2015.

Izmjene rebalans-2015.Odluka

_____________________________________________________________________________

Strategija razvoja Općine Velika Trnovitica za razdoblje 2015.-2020.

Strategija razvoja Općina Velika Trnovitica

______________________________________________________________________________

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 30. Statuta Općine V.Trnovitica (“Službeni glasnik”, br. 02/2009. ), a u vezi s člankom 8. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Općinsko vijeće Općine V.Trnovitica na sjednici održanoj 25.03.2013. donijelo je

STATUT OPĆINE VELIKA TRNOVITICA

 Statut Općine Velika Trnovitica

______________________________________________________________________________

Na temelju članka 35 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samupravi (NN 33/01,60/01,129/5, 109/07, 125/08,36/09, 150/11 144/12 i 19/13 ) i temeljem članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica, Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica na sjednici održanoj 23.03.2015. godine donijelo je

 STATUTARNU ODLUKU

O Izmjeni i dopuni Statuta Općine Velika Trnovitica

Statutarna odluka

______________________________________________________________________________

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05,109/07 i 125/08) i članka 31. Statuta Općine (Službeno glasilo 1/2009. ) Općinsko vijeće Općine na sjednici održanoj 14.07.2009 donosi

POSLOVNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VELIKA TRNOVITICA

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Velika Trnovitica

______________________________________________________________________________

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (”Narodne novine” br. 90/2011), u skladu sa Proračunom općine Velika Trnovitica te članka 46. Statuta Općine Velika Trnovitica, općinski načelnik dana 21.12.2014.godine donosi

                 PLAN NABAVE ZA 2015. GODINU

PLAN NABAVE ZA 2015. GODINU

___________________________________________________________________________________________

Theme by Anders Norén

Skip to content