Zahtjevi

Zahtjev za suglasnost za izvođenje radova se podnosi za izvođenje radova na groblju za koju se plaća naknada sukladno Odluci o naknadi za dodjelu grobnog mjesta na grobljima na području Općine Velika Trnovitica (Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica broj 2/19 – https://www.velika-trnovitica.hr/wp-content/uploads/2019/06/SLU%C5%BDBENI-GLASNIK-2-2019.pdf )

Zahtjev za dodjelu grobnog mjesta podnosi se prilikom dodjeljivanja grobnog mjesta za koji se plaća naknada sukladno Odluci o naknadi za dodjelu grobnog mjesta na grobljima na području Općine Velika Trnovitica (Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica broj 2/19 – https://www.velika-trnovitica.hr/wp-content/uploads/2019/06/SLU%C5%BDBENI-GLASNIK-2-2019.pdf ) i Odluci o dopuni Odluke o naknadi za dodjelu grobnog mjesta na grobljima na području Općine Velika Trnovitica (Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica broj 3/20 – https://www.velika-trnovitica.hr/wp-content/uploads/2020/10/SLU%C5%BDBENI-GLASNIK-3-20.docx.pdf )

 Zahtjev za sufinanciranje troškova boravka djeteta u dječjim vrtićima podnosi se za sufinanciranje troškova boravka djece rane i predškolske dobi s područja Općine Velika Trnovitica u dječjim vrtićima sukladno Odluci o sufinanciranje troškova boravka djece rane i predškolske dobi s područja Općine Velika Trnovitica (Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica broj 7/21 – https://www.velika-trnovitica.hr/wp-content/uploads/2022/01/SLU%C5%BDBENI-GLASNIK-7-21.pdf )

Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta podnose roditelji novorođenog djeteta u obitelji za jednokratnu novčanu pomoć u tekućoj godini u kojoj je  dijete rođeno, a sukladno Odluci o pomoći za opremu novorođenog djeteta za tekuću godinu.

Theme by Anders Norén

Skip to content