Izvješća o radu općinskog načelnika

Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Općine.
Sukladno Statutu Općine Velika Trnovitica općinski načelnik dva puta godišnje podnosi izvješće o radu općinskom vijeću kao predstavničkom tijelu  Općine Velika Trnovitica.

Izvješće načelnika – siječanj – lipanj 2019

Izvješće o radu općinskog načelnika 7.-12. 2018.

Izvješće o radu općinskog načelnika 1-6 mj 2018.

izvješće-načelnika-2017

Izvješće-načelnika-2016

Izvješće načelnika -2015

Theme by Anders Norén

Skip to content