Proračun

2024.

I. izmjene i dopune proračuna

Proračun za 2024. godinu

Prijedlog proračuna za 2024. godinu

2023.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna

Financijska izvješća za 2023. godinu

II. izmjene i dopune proračuna Općine

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna

1.izmjene i dopune proračuna

Proračun za 2023. godinu

Prijedlog proračuna za 2023. godinu

 

2022.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2022. godinu

Financijska izvješća za 2022. godinu

 2. izmjene i dopune proračuna

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za I-VI 2022. godine 

1. izmjene i dopune proračuna

Proračun za 2022. godinu

Prijedlog Proračuna za 2022. godinu

2021.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2021. godinu

Financijska izvješća za 2021. godinu

3. Izmjene i dopune proračuna

Polugodišnje izvršenje I-VI. 2021.

2. izmjene i dopune proračuna

1. izmjene plana nabave

1. izmjene i dopune proračuna za 2021. godinu

Proračun za 2021. godinu

Prijedlog proračuna za 2021. godinu

2020.

Godišnje izvršenje proračuna za 2020. godinu

Financijska izvješća za 2020. godinu

II. izmjene i dopune Proračuna Općine Velika Trnovitica za 2020. godinu

Polugodišnje izvršenje proračuna I -VI 2020. godine

I. izmjene i dopune proračuna Općine Velika Trnovitica za 2020.godinu

Proračun Općine Velika Trnovitica za 2020. godinu

2019.

Godišnje izvještaj o izvršenju Proračuna općine Velika Trnovitica za 2019.godinu

Financijska izvješća za 2019. godinu

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2019. GODINU

Prijedlog proračuna za 2020. godinu

Polugodišnje izvršenje proračuna od I-VI. 2019. godine

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Velika Trnovitica za 2019.godinu

Proračun 2019.godina

2018.

Godišnje izvršenje proračuna za 2018. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje 2018

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2018.GODINU

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE VELIKA TRNOVITICA ZA 2018.GODINU

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VELIKA TRNOVITICA ZA 2018.GODINU

Proračun Općine Velika Trnovitica za 2018. Godinu

2017.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Velika Trnovitica za 2017.godinu

Obrasci financijskih izvješća za 2017.godinu

Izmjene i dopune proračuna općine Velika Trnovitica za 2017. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Velika Trnovitica za I-VI. 2017.godine

ODLUKA O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017.godinu

2016.

Financijsko izvještavanje za 2016.godinu

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2016.godinu

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječanj 2016.–30. lipanj 2016.

PLAN NABAVE ZA 2016. GODINU

ODLUKU O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE V.TRNOVITICA ZA 2016.

2015.

Financijsko izvještavanje za 2015.godinu

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VELIKA TRNOVITICA ZA 2015. GODINU

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE VELIKA TRNOVITICA ZA 2015. GODINU

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječanj 2015. – 30. lipanj 2015.

PRORAČUN OPĆINE VELIKA TRNOVITICA ZA 2015. godinu

2014.

Financijsko izvještavanje za 2014.godinu

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA OPĆINU VELIKA TRNOVITICA ZA I-XII 2014.GODINE

Theme by Anders Norén

Skip to content