Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Jedno od temeljnih obilježja suvremenih demokracija jest razvijeno civilno društvo koje se, između ostalog, ostvaruje u otvorenom dijalogu, suradnji, pa i partnerstvu građana, organizacija civilnoga društva, odnosno općenito zainteresirane javnosti s javnim i državnim institucijama. Prihvaćanje takve aktivne uloge građana, otvorenosti i javnosti kao temeljnih vrijednosti znači i spremnost tijela javne vlasti na poduzimanje djelotvornih mjera savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. studenoga 2009. godine prihvatila Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata. Usvajanjem Kodeksa Republika Hrvatska pridružuje se skupini razvijenih europskih demokracija koje su uspostavile jasne standarde i mjere savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima kreiranja novih zakona, drugih propisa i akata.
Važan korak u unaprjeđenju normativnog okvira za savjetovanja s javnošću ostvaren je donošenjem Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13 i 85/15)kojim je, između ostalog, određena i obveza donošenja i objavljivanja plana savjetovanja s javnošću za kalendarsku godinu najkasnije do isteka prethodne kalendarske godine.  
Savjetovanje s javnošću provodi se o Nacrtima onih općih akata čijim se donošenjem ili izmjenama utječe na interese građana.

Uz opći akt o kojem se provodi savjetovanje s javnošću objavljen je i Obrazac za sudjelovanje javnosti u internetskom savjetovanju, u kojem su obrazloženi razlozi i ciljevi koji se žele postići donošenjem akta.
Nakon provedenog savjetovanja objavit će se izvješće iz kojeg će biti vidljivo koji su prijedlozi građana usvojeni, a koji ne sa obrazloženjem.

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje je internetsko savjetovanje otvoreno, možete uputiti putem Obrasca uz obaveznu naznaku pojedinog nacrta općeg akta na koju se internetsko savjetovanje odnosi. Ispunjene obrasce pošaljite e-poštom na  navedenu adresu u nastavku


Ogledni primjerci obrazaca u postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću
 
   
Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću
 
Otvorena savjetovanja Trajanje savjetovanja Link
Zatvorena savjetovanja
Savjetovanje za prijedlog Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Velika Trnovitica za 2023.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Velika Trnovitica

23. lipanj do 23. srpanj 2022. god.

.

20.05.2022.-20.06.2022

.

Link

.

Link

.

Javna rasprava o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Velika Trnovitica 06.  srpnja – 20. srpnja 2018. god https://www.velika-trnovitica.hr/?p=1096
Javni uvid prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Velika Trnovitica

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću „Nacrt  Strategije razvoja Općine Velika Trnovitica 2019. -2027.“

07. lipnja – 22. lipnja 2018. god.

.

04. veljače – 05. ožujka 2019. god

http://www.velika-trnovitica.hr/?p=1055

.

Link

Theme by Anders Norén

Skip to content