Materijali za vijeće

STRATEGIJA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNISTVU OPCINE VELIKA TRNOVITICA ZA RAZDOBLJE 2019.-2025.

PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE VELIKA TRNOVITICA ZA 2020. GODINU

I. id PPUO VTa-odluka o donošenju-radno

Theme by Anders Norén

Skip to content