Izjava o pristupačnosti

Općina Velika Trnovitica nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 02.12.2016.).

            Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu stranicu Općine Velika Trnovitica koje se nalazi na adresi http://www.velika-trnovitica.hr/

Stupanj usklađenosti

            Mrežna stranica Općine Velika Trnovitica http://www.velika-trnovitica.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

  • Strukturalni elementi za odvajanje cjelina. Ne koriste se strukturalni elementi (header, footer, nav, section, article, aside) za odvajanje cjelina. Ne postoje odgovarajuće alternative te ih je potrebno pridružiti predlošku/predlošcima stranica.
  • Font. Ne koriste se jednostavni, čitljivi fontovi bez serifa. Preporuka je koristiti čitljiviji font bez serifa.
  • Slike. Određene slike sadrže tekst, a nisu logotip. Preporuka je slikama dodati opis, te tekst ispisivati u HTML-u.
  • Digitalni sadržaj. Kretanje kroz digitalni sadržaj nije u potpunosti omogućeno. Preporuka je omogućiti kretanje korištenjem samo tipkovnice.

            Općina Velika Trnovitica radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

            Ova je izjava sastavljena 23. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

            Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Općine Velika Trnovitica.

            Izjava je zadnji put preispitana 27. listopada 2020. Općina Velika Trnovitica redovito će revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

            Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Općinu Velika Trnovitica.

            Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice Općine Velika Trnovitica korisnici mogu uputiti na:

Adresa: Velika Trnovitica 223A, 43285 Velika Trnovitica

Tel: +385 43 541 028

E mail: opcina-velika-trnovitica@bj.t-com.hr

Postupak praćenja provedbe propisa

            Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

            U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr

Theme by Anders Norén

Skip to content