Općina Velika Trnovitica objavljuje savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Velika Trnovitica

Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do 20.06.2022. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Velika Trnovitica, putem pošte ili osobno na adresu Općina Velika Trnovitica, Velika Trnovitica 223a, ili slanjem e-maila na adresu: opcina-velika-trnovitica@bj.t-com.hr