Na temelju članka 47. Statuta Općine Velika Trnovitica (Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica broj 01/18 i 1/20) te članka 15a. stavka 4. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja imovinom u vlasništvu Općine Velika Trnovitica (Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica broj 04/16) općinski načelnik Općine Velika Trnovitica donosi sljedeću

ODLUKU

O raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Velika Trnovitica