Obrasci financijskih izvješća za 2017.godinu

15.02.2018.

 

Referentna stranica

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

Izvještaj o prihodima rashodima primitcima i izdatcima

Izvještaj o obvezama

BILJEŠKE ZA PRORAČUN OPĆINE VELIKA TRNOVITICA ZA 2017

Bilanca

Tabl Dani zajmovi i primlj otpl primlj kred

Završni 2017

Theme by Anders Norén

Skip to content