IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE VELIKA TRNOVITICA ZA 2018.GODINU


1.izmjene i dopune – opći dio

1.izmjene i dopune-posebni dio

I. izmjene plana razvojnih programa

Theme by Anders Norén

Skip to content