Poziv na javni uvid prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

Na temelju članka 29. stavak 5. i 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18), Općina Velika Trnovitica izlaže na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Velika Trnovitica . 1. Zaključak 06.06. 2. Poziv na javni uvid 3. Obrazac_ Program raspolaganja 4. Tablica- Velika...

spacer

ODLUKA

ODLUKA o početku postupka jednostavne nabave u opisu: Na temelju članka 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) i članka 4. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave i članka 46. Statuta Općine Velika Trnovitica (Službeni glasnik broj 01/18), Općinski načelnik donosi Odluku o početku postupka...

spacer

IZVJEŠĆE o provedenom javnom uvidu Nacrta Plana gospodarenja otpadom Općine Velika Trnovitica za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Općina Velika Trnovitica, na temelju odredbi članka 163. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15) te članka 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) daje: Izvješće o provedenom javnom uvidu za PGO Općine Velika Trnovitica 2017.-2022....

spacer

Odluka o potrebi OSPUO

Nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, Općinski načelnik Općine Velika Trnovitica donosi Odluka o potrebi OSPUO

spacer

POZIV za dostavljanje ponuda

Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 153/13, 147/14, 36/15) i članka 14. Odluke o obavljaju komunalnih djelatnosti na području Općine Velika Trnovitica (“Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica”, broj 04/17), općinski načelnik...

spacer

Obavijest – radovi na izgradnji mosta preko vodotoka Mlinska

Obavještavaju se mještani Općine Velika Trnovitica da će u petak 20. travnja  2018. godine započeti radovi na izgradnji mosta preko vodotoka Mlinska ( CSRN0160_001 Mlinska ).  Radovi će se izvoditi u vremenu od 8:00 do 17:00 sati. Zbog navedenih radova doći će do obustave prometa na navedenom mostu te se mole...

spacer

J A V N I P O Z I V za podnošenje ponuda osiguravajućih društava za sufinanciranje premije osiguranja poljoprivrednih kultura od mogućih šteta poljoprivrednim proizvođačima na području Općine Velika Trnovitica u 2018. godini

        REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA          OPĆINA VELIKA TRNOVITICA                 OPĆINSKI NAČELNIK KLASA: 402-07/18-01/02 URBROJ:2123/06-02-18-2 Velika Trnovitica, 05. travnja 2018.      Na temelju članka 1. Odluke o sufinanciranju premija osiguranja usjeva, KLASA: 402-07/18-01/02, URBROJ: 2123/06-02-18-1, Općinski načelnik raspisuje: J A V N I    P O Z I V za...

spacer
spacer
spacer

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Velika Trnovitica za period od 2017. – 2022. godine radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti

Temeljem čl. 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13, 73/17) Jedinstveni upravni odjel Općine Velika Trnovitica, objavljuje nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Velika Trnovitica za period od 2017. – 2022. godine radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti. Javni uvid u nacrt Plana započinje 12. ožujka...

spacer