spacer

J A V N I P O Z I V

za podnošenje ponuda osiguravajućih društava za sufinanciranje premije  osiguranja poljoprivrednih kultura od mogućih šteta poljoprivrednim proizvođačima na području Općine Velika Trnovitica u 2017. godini     Predmet javnog poziva:   Predmet ovog javnog poziva je podnošenje ponuda osiguravajućih društava za sufinanciranje premije osiguranja poljoprivrednih kultura od mogućih šteta poljoprivrednim proizvođačima...

spacer
spacer

Okrugli stol na temu „Nova poljoprivredna politika”,

Poštovani, Grad Grubišno Polje u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede organizira Okrugli stol na temu „Nova poljoprivredna politika” pa Vas molimo da obavijestite sve zainteresirane poljoprivrednike sa područja Vaše JLS da prisustvuju istom. Okrugli stol će se održati 26. travnja 2017. (srijeda) sa početkom u 18,00 sati u dvorani „Centra...

spacer

Javni natječaj za dodjelu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Velika Trnovitica na korištenje UdrugamaJavni natječaj za dodjelu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Velika Trnovitica na korištenje Udrugama

              REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA          OPĆINA VELIKA TRNOVITICA                 OPĆINSKI NAČELNIK KLASA:372-03/17-01/02 URBROJ:2123/06-02-17-4 Velika Trnovitica, 04. travnja 2017. godine Na temelju članka 4. stavka 1. Pravilnika o dodjeli općinskih prostora na korištenje udrugama na području Općine Velika Trnovitica („Službeni glasni, broj 01/17), općinski načelnik Općine Velika Trnovitica raspisuje...

spacer

Objava rezultata Javnog natječaja za dodjelu financijskih potpora za programe/ projekte koje provode Udruge na području Općine Velika Trnovitica u 2017. godini

1. Odluka Povjerenstva o provedbi formalne provjere prijava Na temelju članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), Pravilnika o financiranju programa javnih potreba sredstvima proračuna Općine Velika Trnovitica (KLASA:402-03/16-01/01, URBROJ:2123/06-02-16-1 od 19....

spacer

Prijam novorođene djece

Općina Velika Trnovitica, u ponedjeljak, 6. veljače 2017. godine, u prostoriji općinske vijećnice, održala je prijam novorođene djece, kao i njihovih roditelja koje je srdačno pozdravio načelnik Ivan Marković te im, uz ostale lijepe želje, poželio još prinova u obitelji. Na tradicionalno darivanje, pozvano je 5 djevojčica i 4...

spacer

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE VELIKA TRNOVITICA

              REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA          OPĆINA VELIKA TRNOVITICA                 OPĆINSKI NAČELNIK KLASA: 320-02/17-01/01 URBROJ: 2123/06-02-17-3 Velika Trnovitica, 13. veljače 2017. godine  Na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj: 91/96, 68/96, 137/99, 22/00, 73/00, 144/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09,...

spacer
spacer

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA/ PROJEKATA KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE VELIKA TRNOVITICA U 2017. GODINI

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA/ PROJEKATA KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE VELIKA TRNOVITICA U 2017. GODINI Općina Velika Trnovitica raspisala je Javni natječaj za Udruge kako slijedi: 1. KULTURNO- UMJETNIČKI AMATERIZAM JAVNI NATJEČAJ – k.-u. amaterizam-2017 2. MANIFESTACIJE U KULTURI JAVNI NATJEČAJ – manifestacije u kulturi-2017 3. HUMANITARNE...

spacer