spacer

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA/ PROJEKATA KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE VELIKA TRNOVITICA U 2017. GODINI

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA/ PROJEKATA KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE VELIKA TRNOVITICA U 2017. GODINI Općina Velika Trnovitica raspisala je Javni natječaj za Udruge kako slijedi: 1. KULTURNO- UMJETNIČKI AMATERIZAM JAVNI NATJEČAJ – k.-u. amaterizam-2017 2. MANIFESTACIJE U KULTURI JAVNI NATJEČAJ – manifestacije u kulturi-2017 3. HUMANITARNE...

spacer
spacer
spacer
spacer
spacer

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE VELIKA TRNOVITICA

REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA          OPĆINA VELIKA TRNOVITICA                 OPĆINSKI NAČELNIK KLASA: 320-02/16-01/26 URBROJ: 2123/06-02-16-3 Velika Trnovitica, 26. listopada 2016. godine Na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj: 91/96, 68/96, 137/99, 22/00, 73/00, 144/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10,...

spacer

JAVNI NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA

JAVNI NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJE SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA OPĆINE VELIKA TRNOVITICA   PREDMET JAVNOG NATJEČAJA   Predmet javnog natječaja je povjeravanje poslova prijevoza pokojnika ugovorom na rok od 4 (četiri) godine na području Općine Velika Trnovitica i to za: poslove preuzimanja i prijevoz umrle osobe...

spacer

JAVNI POZIV za ponovljenu usmenu javnu dražbu za prodaju rabljenih garnitura za terasu

              REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA          OPĆINA VELIKA TRNOVITICA                OPĆINSKI  NAČELNIK KLASA: 406-01/16-01/02 URBROJ: 2123/06-02-16-8 Velika Trnovitica, 25. kolovoza 2016. godine Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09,...

spacer

II. PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE VELIKA TRNOVITICA

PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE VELIKA TRNOVITICA I. Raspisuje se II. ponovljeni javni natječaj za prodaju sljedećih nekretnina u vlasništvu Općine Velika Trnovitica za lokacije: LOKACIJA – k.č. 1733/25, z.k.č. 1524, k.o. Trnovitica, Velika Trnovitica 163, ukupne površine 333 čvh (1.197,68 m2), građevinsko zemljište, okoliš...

spacer