Odluka o uporabi poslovnog prostora u Velikoj Trnovitici

Temeljem članka 6. Zakona i kupoprodaji poslovnog prostora ( NN125/11, 164/15) i članka 7. Odluke o davanju u zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Velika trnovitica ( SL. Glasnik Općine Velika Trnovitica 08/15), a u svezi sa člankom 48. Zakona o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi, općinski...

spacer

JAVNI NATJEČAJ

ZA FINANCIRANJE PROGRAMA, PROJEKATA, MANIFESTACIJA I AKTIVNOSTI OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE VELIKA TRNOVITICA ZA 2018. GODINU Općina Velika Trnovitica raspisala je Javni natječaj za Udruge kako slijedi: 1. UDRUGE NA PODRUČJU KULTURE JAVNI NATJEČAJ -javne potrebe u kulturi-2018 2. MANIFESTACIJE POVODOM OBILJEŽAVANJA DANA...

spacer

Poziv na testiranje za obavljanje poslova pročelnika/pročelnice

Na temelju čl. 22. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08), Povjerenstvo za provedbu oglasa za obavljanje poslova pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika Trnovitica, objavljuje POZIV  NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (pisano testiranje)   Poziv na testiranje

spacer

PRORAČUN U MALOM ZA 2018. GODINU

Dragi stanovnici Općine Velika Trnovitica, pred Vama se nalazi “Proračun u malom” Općine Velika Trnovitica  za 2018.godinu.  U ovom dokumentu smo na jednostavan i slikovit način prikazali najvažnije planirane godišnje prihode i primitke, te sve rashode i izdatke Općine. „ PRORAČUN U MALOM 2018.

spacer

Oglas za obavljanje poslova pročelnika/pročelnice jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika Trnovitica

              REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA          OPĆINA VELIKA TRNOVITICA                 OPĆINSKI NAČELNIK KLASA: 112-03/17-01/02 URBROJ: 2123/06-02-17-3 Velika Trnovitica, 27. prosinca 2017. godine Objava podataka iz članka 19. stavak 6. ZSN-a na web stranici Na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 27. prosinca 2017. godine objavljen je oglas za obavljanje...

spacer

ODLUKA

ODLUKA O poništenju oglasa za obavljanje poslova pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika Trnovitica   I. Poništava se oglas za obavljanje poslova pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika Trnovitica, 1 izvršitelj / izvršiteljica, na određeno puno radno vrijeme , radi zamjene odsutne službenice do povratka sa bolovanja, uz obvezni...

spacer

OGLAS za obavljanje poslova pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika Trnovitica

              REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA          OPĆINA VELIKA TRNOVITICA                 OPĆINSKI NAČELNIK KLASA: 112-03/17-01/01 URBROJ: 2123/06-02-17-3 Velika Trnovitica, 17. studenog 2017. godine Objava podataka iz članka 19. stavak 6. ZSN-a na web stranici Na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 16. studenog 2017. godine objavljen je oglas za obavljanje...

spacer

NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE Lokalna akcijska grupa „Moslavina“ raspisuje natječaj za zapošljavanje za radno mjesto stručnog suradnika u LAG-u – 1 izvršitelj na puno radno vrijeme

NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE Lokalna akcijska grupa „Moslavina“ raspisuje natječaj za zapošljavanje za radno mjesto stručnog suradnika u LAG-u – 1 izvršitelj na puno radno vrijeme   Radni odnos za mjesto stručnog suradnika u LAG-u „Moslavina“ zasniva se na određeno vrijeme, na rok od tri godine (od 1.1.2018. do 31.12.2020.),...

spacer

Poljoprivrednici, od 02.10. – 01.12.2017. – otvoren je natječaj za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama!

  NATJEČAJ podmjere 5.2 Programa ruralnog razvoja RH za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima (požar, mraz, tuča, suša)-   PRIHVATLJIVI KORISNICI   fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava pri Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i...

spacer

Obavijest

Proglašena je elementarna nepogoda zbog suše na području Općine Velika Trnovitica. Štetu možete prijaviti u Općini Velika Trnovitica od 4. do 8. rujna 2017. godine. Sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu, OIB, broj računa banke, te površinu izraziti u hektarima.

spacer