POZIV za dostavljanje ponuda

Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 153/13, 147/14, 36/15) i članka 14. Odluke o obavljaju komunalnih djelatnosti na području Općine Velika Trnovitica (“Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica”, broj 04/17), općinski načelnik...

spacer

Obavijest – radovi na izgradnji mosta preko vodotoka Mlinska

Obavještavaju se mještani Općine Velika Trnovitica da će u petak 20. travnja  2018. godine započeti radovi na izgradnji mosta preko vodotoka Mlinska ( CSRN0160_001 Mlinska ).  Radovi će se izvoditi u vremenu od 8:00 do 17:00 sati. Zbog navedenih radova doći će do obustave prometa na navedenom mostu te se mole...

spacer

J A V N I P O Z I V za podnošenje ponuda osiguravajućih društava za sufinanciranje premije osiguranja poljoprivrednih kultura od mogućih šteta poljoprivrednim proizvođačima na području Općine Velika Trnovitica u 2018. godini

        REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA          OPĆINA VELIKA TRNOVITICA                 OPĆINSKI NAČELNIK KLASA: 402-07/18-01/02 URBROJ:2123/06-02-18-2 Velika Trnovitica, 05. travnja 2018.      Na temelju članka 1. Odluke o sufinanciranju premija osiguranja usjeva, KLASA: 402-07/18-01/02, URBROJ: 2123/06-02-18-1, Općinski načelnik raspisuje: J A V N I    P O Z I V za...

spacer
spacer
spacer

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Velika Trnovitica za period od 2017. – 2022. godine radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti

Temeljem čl. 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13, 73/17) Jedinstveni upravni odjel Općine Velika Trnovitica, objavljuje nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Velika Trnovitica za period od 2017. – 2022. godine radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti. Javni uvid u nacrt Plana započinje 12. ožujka...

spacer
spacer
spacer

Odluka o uporabi poslovnog prostora u Velikoj Trnovitici

Temeljem članka 6. Zakona i kupoprodaji poslovnog prostora ( NN125/11, 164/15) i članka 7. Odluke o davanju u zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Velika trnovitica ( SL. Glasnik Općine Velika Trnovitica 08/15), a u svezi sa člankom 48. Zakona o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi, općinski...

spacer

JAVNI NATJEČAJ

ZA FINANCIRANJE PROGRAMA, PROJEKATA, MANIFESTACIJA I AKTIVNOSTI OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE VELIKA TRNOVITICA ZA 2018. GODINU Općina Velika Trnovitica raspisala je Javni natječaj za Udruge kako slijedi: 1. UDRUGE NA PODRUČJU KULTURE JAVNI NATJEČAJ -javne potrebe u kulturi-2018 2. MANIFESTACIJE POVODOM OBILJEŽAVANJA DANA...

spacer