Gospodarenje otpadom

Na temelju članka 36.Stavka 2.Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 94/13 i članka 46 Statuta Općine Velika Trnovitica, 01.04.2016.godine donijelo je

ODLUKU

o uspostavi sustava zaprimanja obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacije odbačenog otpada

Članak 1.

Ovom Odlukom uspostavlja se sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada na području Općine Velika Trnovitica.

Članak 2.

Sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu uspostavlja se putem web stranice Općine Velika Trnovitica( www.velika-trnovitica.hr), za to posebno označenoj rubrici „Nepropisno odbačen otpad”gdje se ispunjavanjem priloženog obrasca o nepropisno odbačenom otpadu i njegovom dostavom na e-mail:opcina-velika-trnovitica@bj.t-com.hr ili poštom na adresu Općina Velika Trnovitica, Velika Trnovitica 223 a.43285 Velika Trnovitica,o tome izvještava nadležna osoba, koja po prijavi postupa u skladu s pravilima radnog mjesta utvrđenog Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Općine Velika Trnovitica.

Članak 3.

Općina Velika Trnovitica, uspostaviti će sustav evidentiranja lokacija odbačenog otpada, putem nadležne osobe koja će nakon zaprimanja i evidentiranja lokacije o tome voditi bazu podataka i provoditi nadzor radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada i eventualnih počinitelja s posebnim naglaskom i nadzorom lokacija na kojima je u prethodne dvije godine evidentirano postojanje odbačenog otpada te o tome sastavljati polugodišnje izvješće.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenom glasniku Općine Velika Trnovitica.

Sukladno odredbi čl. 36. st. 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13) obveza je jedinice lokalne samouprave uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu.

Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpad potrebno je popuniti priloženi obrazac i isti dostaviti na adresu Općina Velika Trnovitica ,Velika Trnovitica 223 a, 43285 Velika Trnovitica ili na e-mail općina-velika-trnovitica(o)pj.t-com.hr . Isto tako, prijava se može podnijeti i osobnim dolaskom u Općinu Velika Trnovitica, Velika Trnovitica 223 a.

Odluka

PRIJAVA NEPROPISNO ODBAČENOG OTPADA 1.

obrazac