Akti općine

Etički kodeks nositelja političkih dužnosti

Etički kodeks nositelja političkih dužnosti

Odluka o imenovanju Vijeća časti

Odluka o imenovanju Etičkog odbora

Provedbeni program

Odluka o donošenju Provedbenog programa

PROVEDBENI PROGRAM OPĆINE VELIKA TRNOVITICA

Prilog 1. Terminski, akcijski i financijski plan Provedbenog programa OVT

Prilog 2 – Komunikacijska strategija i komunikacijski akcijski plan OVT

Prilog 3 – STRATEGIJA SAVJETOVANJA OVT

Izvješće o provedbi provedbenog programa

Polugodišnje izvješće o provedbi provedbenog programa

____________________________________________________________________________

Evidencija imovine Općine Velika Trnovitica

Evidencija imovine – Općina Velika Trnovitica

____________________________________________________________________________

Evidencija komunalne infrastrukture

Komunalna infrastruktura

________________________________________________________________

Poslovnik Opinskog vijeća Opcine Velika Trnovitica

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Velika Trnovitica

__________________________________________________________________________________________

Statut Općine Velika Trnovitica

Statut Općine Velika Trnovitica

Theme by Anders Norén

Skip to content