Akti općine

Evidencija imovine Općine Velika Trnovitica

Evidencija imovine – Općina Velika Trnovitica

________________________________________________________________

Poslovnik Opinskog vijeća Opcine Velika Trnovitica

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Velika Trnovitica

__________________________________________________________________________________________

Statut Općine Velika Trnovitica

Statut Općine Velika Trnovitica

Theme by Anders Norén

Skip to content