Akti

Popis ugovora u 2023

POPIS KORISNIKA SPONZORSTVA I DONACIJA 2023

_______________________________________________________________________________

REGISTAR UGOVORA – JAVNA I JEDNOSTAVNA NABAVA 2022

Popis ugovora u 2022

Popis korisnika, spozonrstava i donacija – 2022. godina

______________________________________________________________________________

POPIS KORISNIKA SPONZORSTVA I DONACIJA 2021

Popis ugovora u 2021. god.

REGISTAR UGOVORA – JAVNA I JEDNOSTAVNA NABAVA 2021. godina

______________________________________________________________________________

POPIS KORISNIKA SPONZORSTVA I DONACIJA 2020

______________________________________________________________________________

Popis ugovora u 2019.

POPIS KORISNIKA SPONZORSTVA I DONACIJA 2019. godina

Polugodišnje izvješće načelnika 2019.god.

______________________________________________________________________________
 
 
 
 

______________________________________________________________________________

izvješće načelnika 2017

Registar ugovora o javnoj nabavi – za 2017

Popis korisnika sponzorstva i donacija 2017

Popis ugovora u 2017

__________________________________________________________________________________________________

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16) Općina Velika Trnovitica objavljuje

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA ZA 2016. g.

Registar ugovora o javnoj nabavi – za 2016

_________________________________________________________________________________________________

Popis ugovora u 2016. godini

Popis ugovora u 2016

__________________________________________________________________________________________________

POPIS KORISNIKA SPONZORSTVA I DONACIJA OD 01.01.-31.12.2016

popis korisnika sponzorstva i donacija 2016

__________________________________________________________________________________________________

 

IZJAVA O NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SMISLU ČLANKA 13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI („NARODNE NOVINE“ BR. 90/11, 83/13, 143/13, 13/14)

za čelnika tijela naručitelja/člana upravnog tijela naručitelja/ člana nadzornog tijela naručitelja    (članak 13. stavak 2. točka 1.) s  Grad-IM, obrt za graditeljstvo, vl. Ivan Marković, Gornja Ploščica 7, Velika Trnovitica

Popis i izjava o nepostojanju sukoba interesa

____________________________________

POPIS KORISNIKA SPONZORSTVA I DONACIJA OD 01.01.-31.12.2015

Popis korisnika sponzorstva i donacija 2015

______________________________________________________________________________

IZVJEŠĆE O RADU
NAĈELNIKA OPĆINE VELIKA TRNOVITICA
ZA 2015. GODINU

IZVJEŠĆE NAČELNIKA ZA 2015

______________________________________________________________________________

POPIS UGOVORA U 2015

Popis ugovora u 2015

______________________________________________________________________________

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA ZA 2015. g.

Registar ugovora o javnoj nabavi 2015.

Izmjene rebalans-2015.Odluka

_____________________________________________________________________________

Strategija razvoja Općine Velika Trnovitica za razdoblje 2015.-2020.

Strategija razvoja Općina Velika Trnovitica

______________________________________________________________________________

Na temelju članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica („Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica“ broj 1/18 i 1/20) te članka 32. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/29, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica na 26. sjednici održanoj 22. veljače 2021. godine donijelo je

STATUT OPĆINE VELIKA TRNOVITICA

Statut Općine Velika Trnovitica

______________________________________________________________________________

Na temelju članka  33.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  („Narodne novine“ br.  33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,  36/09,  36/09,  150/11,  144/12,  19/13,  137/15,  123/17,98/19, 144/20) i članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica („Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica“, br. 2/21)  Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica na sjednici održanoj 26. ožujka 2021. godine donosi

POSLOVNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VELIKA TRNOVITICA

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Velika Trnovitica

______________________________________________________________________________

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (”Narodne novine” br. 90/2011), u skladu sa Proračunom općine Velika Trnovitica te članka 46. Statuta Općine Velika Trnovitica, općinski načelnik dana 21.12.2014.godine donosi

  PLAN NABAVE ZA 2015. GODINU

PLAN NABAVE ZA 2015. GODINU

___________________________________________________________________________________________

 

Theme by Anders Norén

Skip to content