Izbori za mjesne odbore 2019.

Na temelju članka 34. stavka 1. alineja 10. i 11. i članka 56. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Velika Trnovitica (Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica 1/15) Povjerenstvo za  izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Velika Trnovitica, na sjednici održanoj dana 28. travnja 2019. godine donijelo je odluku o objavi rezultata glasovanja za izbor članova mjesnih odbora:

_________________________________________________________________________

Na temelju članka 34. stavka 1 alineje 7. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Velika Trnovitica (Službeni Glasnik Općine Velika Trnovitica 1/15) Izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora donosi

Rješenja o imenovanju biračkih odbora

_________________________________________________________________________

Na temelju članka  34. stavka 1 alineje 6. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Velika Trnovitica (Službeni Glasnik Općine Velika Trnovitica 1/15) Izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora  donosi

Rješenje o određivanju biračkih mjesta

_________________________________________________________________________

Povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Velika Trnovitica na temelju članka 18., 20. i 34. stavka 1 alineje 5. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Velika Trnovitica  („Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica“, broj 1/15) u predmetu utvrđivanja kandidacijskih i zbirnih lista za izbor članova Vijeća mjesnog odbora objavljuje:

_________________________________________________________________________

Općinsko Vijeće Općine Velika Trnovitica donijelo je 21. ožujka 2019 godine Odluku o raspisivanju izbora za članove/članice vijeća mjesnih odbora na području Općine Velika Trnovitica .

Za dan provedbe izbora određena je nedjelja, 28. travanj 2019. godine.

Na području Općine Velika Trnovitica osnovano je 8 mjesnih odbora kao oblika neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana  i to:

1.      Mjesni odbor Velika Trnovitica

2.      Mjesni odbor Mala Trnovitica

3.      Mjesni odbor Nova Ploščica

4.      Mjesni odbor Gornja Ploščica

5.      Mjesni odbor Gornja Trnovitica

6.      Mjesni odbor Mlinski Vinogradi

7.      Mjesni odbor Velika Mlinska

8.      Mjesni odbor Mala Mlinska

Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja istoimenog naselja koji imaju biračko pravo. Članovi/članice vijeća biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, razmjernim izbornim sustavom.

Postupak izbora članova vijeća mjesnih odbora propisan je Odlukom o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Velika Trnovitica, koju je donijelo Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica ( službeni glasnik 1/15)

Obavijest o raspisivanju izbora

Preuzmi

Na temelju članka 34. stavka 2. alineje 2 Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Velika Trnovitica ( službeni glasnik Općine Velika Trnovitica br 1/15, dalje: Odluka). Povjerenstvo za izbor članova/članica vijeća mjesnig odbora ( dalje: Povjerenstvo) na 1. sjednici održanoj dana 26. ožujka 2019.godine propisuje:

Redoslijed radnji – obvezatne upute 1

Preuzmi

Obvezatne upute 2

Preuzmi

obvezatne upute 3

Preuzmi

OBRASCI

OVMO-1Preuzmi

OVMO-2Preuzmi

OVMO-3Preuzmi

OVMO-4Preuzmi

Theme by Anders Norén

Skip to content