ODLUKU O IZVRŠENJUPRORAČUNA OPĆINE V.TRNOVITICA ZA 2016.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Općine V.Trnovitica, Općinsko vijeće V.Trnovitica na sjednici održanoj 21. 12. 2015. godine donosi:

Odluka-izvršenje 2016

Proračun 2016

Theme by Anders Norén

Skip to content