POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VELIKA TRNOVITICA ZA 2018.GODINU


Na temelju članka 108. i 109. Zakona o proračunu ( „Narodne novine“ br.87/08 i 136/12 i 15/15.) i članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ( „Narodne novine“ br.24/13 i 102/17.) i članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica, Općinsko Vijeće Općine Velika Trnovitica na sjednici održanoj 12.rujna 2018.godine donosi:“

1. Naslovna

2. Opći dio- polugodišnje izvršenje

3. Posebni dio – polugodišnje izvršenje

4.Prihodi i rashodi po izvoru financiranja

5. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

6. Izvještaj o zaduživanju i danim jamstvima

Theme by Anders Norén

Skip to content