Financijsko izvješće za 2018. godinu

Datum objave: 14.02.2019.

  1. Referentna stranica
  2. PR-RAS – izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
  3. BIL – bilanca
  4. RAS – FUNKC – izvještaj o rashodima po funkc.klasifikaciji
  5. P-VRIO – promjene u vrijednosti i obujmu imovine
  6. Obveze
  7. Potvrda predaje financijskog izvješća
  8. 31.12.2018.
  9. Bilješke uz financijske izvještaje 2018
  10. Prilog bilješkama – Popis ugovornih obveza i sudskih sporova

Theme by Anders Norén

Skip to content