Izvješća o radu općinskog načelnika

Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Općine.
Sukladno Statutu Općine Velika Trnovitica općinski načelnik dva puta godišnje podnosi izvješće o radu općinskom vijeću kao predstavničkom tijelu  Općine Velika Trnovitica.

Theme by Anders Norén