Mjesni odbori

Na području Općine osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.

Mjesni odbori na području Općine su: Velika Trnovitica, Mala Trnovitica, Nova Ploščica, Gornja Ploščica, Gornja Trnovitica, Mlinski Vinogradi, Velika Mlinska, Mala Mlinska.

Popis predsjednika Mjesnih odbora:

1.       Majcan Željko – predsjednik Mjesnog odbora Velika Trnovitica

2.       Jasenko Ivica – predsjednik Mjesnog odbora Mala Trnovitica

3.       Skender Tomislav – predsjednik Mjesnog odbora Nova Ploščica

4.       Naraj Damir – predsjednik Mjesnog odbora Gornja Ploščica

5.       Kohn Ivica – predsjednik Mjesnog odbora Gornja Trnovitica

6.       Čvarek Ivica – predsjednik Mjesnog odbora Mlinski Vinogradi

7.       Zeman Stevo – predsjednik Mjesnog odbora Velika Mlinska

8.       Ožegović Milan – predsjednik Mjesnog odbora Mala Mlinska

Theme by Anders Norén

Skip to content