Materijali za vijeće

Dnevni red – 3. sjednica – 14.09. 2021.

Materijali za vijeće – 3. sjednica – 14.09

Dnevni red 2. sjednica Općinskog vijeća 28.07.2021.

Materijali 2. sjednica 28.srpnja 2021.

STRATEGIJA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNISTVU OPCINE VELIKA TRNOVITICA ZA RAZDOBLJE 2019.-2025.

PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE VELIKA TRNOVITICA ZA 2020. GODINU

I. id PPUO VTa-odluka o donošenju-radno

Theme by Anders Norén

Skip to content