Zaštita osobnih podataka

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje: Opća uredba o zaštiti podataka), Općina Velika Trnovitica (u daljnjem tekstu: Općina) u svom radu obvezuje se postupati u skladu sa poštivanjem i zaštitom osobnih podataka i privatnosti korisnika ovih mrežnih stranica, sve dok se oni koriste u okviru dozvoljenih uvjeta korištenja.

Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.

Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj osigurana je svakoj fizičkoj osobi bez obzira na državljanstvo i prebivalište te neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Voditelj obrade, Općina Velika Trnovitica,  sa osobnim podacima postupa sukladno propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera, zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.

Općina Velika Trnovitica kao voditelj obrade osobnih podataka dužna je imenovati službenika za zaštitu osobnih podataka.

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka

Izjava o zaštiti privatnosti i sigurnosti osobnih podataka

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka Općine Velika Trnovitica 
 
Ana Šimunec, mag.soc.polit.
 
Velika Trnovitica 223 a, 43285 Velika Trnovitica
 
tel. 034/547-038
 
fax. 043/541-160
 

 

 

Theme by Anders Norén