Temeljem čl. 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13, 73/17) Jedinstveni upravni odjel Općine Velika Trnovitica, objavljuje nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Velika Trnovitica za period od 2017. – 2022. godine radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti.

  1. Javni uvid u nacrt Plana započinje 12. ožujka 2018. godine i biti će na javnom uvidu u trajanju od 30 dana, zaključno do 10. travnja 2018. godine.
  2. Nacrt Plana objavljuje se na službenoj internetskoj stranici Općine (http://www.velika-trnovitica.hr/) i izlaže na oglasnoj ploči u prostorijama Općine Velika Trnovitica na adresi Velika Trnovitica 223 a, radnim danom od 8 do 16 sati.
  3. Mišljenja, prijedloge i primjedbe na nacrt Plana građani mogu dostavljati u pisanom obliku:a) na adresu Općine:

 

Općina Velika Trnovitica

Velika Trnovitica 223 a

43 285 Velika Trnovitica

b) na e-mail: opcina-velika-trnovitica@bj.t-com.hr ,

c) u Jedinstveni upravni odjel Općine Velika Trnovitica (1. kat) radnim danom od 8 do 16 sati.

Krajnji rok za dostavu primjedbi je posljednji dan javnog uvida odnosno 10. travnja 2018. godine. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koja nisu čitko napisana, te potpisana imenom i prezimenom uz adresu podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
Pozivaju se svi zainteresirani da sudjeluju u donošenju Plana.

 

Nacrt PGO VELIKA TRNOVITICA