Na temelju članka 88. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (NN br 153/13 i 65/17) Jedinstveni upravni odjel Općine Velika Trnovitica, kao nositelj izrade, objavljuje Obavijest o izradi I. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Velika Trnovitica

Obavijest o izradi I. izmjena i dopuna Prostornog plana