Temeljem članka 6. Zakona i kupoprodaji poslovnog prostora ( NN125/11, 164/15) i članka 7. Odluke o davanju u zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Velika trnovitica ( SL. Glasnik Općine Velika Trnovitica 08/15), a u svezi sa člankom 48. Zakona o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi, općinski načelnik dana 31.01.2018. donosi.

 

Odluka o uporabi poslovnog prostora u Velikoj Trnovitici