ODLUKA

O poništenju oglasa za obavljanje poslova pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika Trnovitica

 

I.

Poništava se oglas za obavljanje poslova pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika Trnovitica, 1 izvršitelj / izvršiteljica, na određeno puno radno vrijeme , radi zamjene odsutne službenice do povratka sa bolovanja, uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca, KLASA: 112-03/17-01/01, URBROJ: 2123/06-02-17-2, objavljena na internetskim stranicama Općine Velika Trnovitica i na stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 16.11.2017.

II.

Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Općine Velika Trnovitica.

Odluka o poništenju oglasa poslova pročelnika