NATJEČAJ podmjere 5.2 Programa ruralnog razvoja RH

 • za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima (požar, mraz, tuča, suša)-

 

PRIHVATLJIVI KORISNICI

 

 • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava pri Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju,
 • u obzir se uzimaju proizvodne površine upisane ili u ARKOD ili u Upisnik poljoprivrednika,
 • procjena štete mora biti u skladu s Metodologijom za procjenu štete od elementarnih nepogoda.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI (obnova poljoprivrednog potencijala)

 

 • sanacija poljoprivrednog zemljišta,
 • izgradnja, rekonstrukcija i opremanje gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture za poljoprivrednu proizvodnju,
 • popravak ili nabava poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju,
 • nabava osnovnog stada / matičnog jata domaćih životinja,
 • kupnja, sadnja sadnica višegodišnjeg bilja,
 • opći troškovi (troškovi izrade potrebne dokumentacije, konzultanata – do 10% ukupnih troškova)

POSTOTAK ŠTETE

 

 • šteta na poljoprivrednom gospodarstvu mora biti veća od 30%, tj. mora biti uništeno minimalno 30% poljoprivrednog potencijala
 • – uništen poljoprivredni stroj,
 • mehaničko zagađenje poljoprivrednog zemljišta,
 • stablo,
 • plod NE!

 

PREDVIĐENI IZNOS NATJEČAJA

 • 000.000,00 kuna uz mogućnost povećanja, a pokriva se do 100% prihvatljivih izdataka,
 • mogućnost isplate: u obliku predujma do 50% odobrenih sredstava.

ZAHTJEVI ZA POTPORU

 

 • DIO – podnosi se u AGRONET-u od 02. listopada od 12:00h do 01. prosinca 2017. godine do 12:00h
 • DIO – najkasnije u roku od 8 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o financiranju