IZVJEŠĆE O RADU NAČELNIKA OPĆINE VELIKA TRNOVITICA ZA 2016. GODINU

 

 

  1. UVOD

Izvješće se podnosi temeljem članka 48.stavak 1. Statuta Općine Velika Trnovitica ( Službeni glasnik 02/13), prema kojem je načelnik dužan dva puta godišnje podnositi Izvješće o svom radu.

Statutom Općine Velika utvrđeno je da je općinski načelnik nositelj izvršne vlasti i da ima jednog zamjenika te sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi načelnik obavlja izvršne poslove lokalne samouprave utvrđene Zakonom.

 

  1. INVESTICIJE (INFRASTRUKTURA, CESTE, JAVNE POTREBE)

Infrastruktura (mjesni domovi)

Uređenje mjesnog doma u Maloj Mlinskoj. Početak izgradnje započeo je 2015. godine, a završeno je u 2016. Godini. Investiciju od 150.582,38 kuna, sufinanciralo je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU sa 100.000,00 kuna, a ostali dio financiran je iz proračuna Općine Velika Trnovitica.

– U tijeku je rekonstrukcija i nadogradnja mjesnog doma u Velikoj Trnovitici. Investicija je vrijedna 312.821,25 kuna, a za 2016. godinu investicija iznosi 269.733,75 kuna (PVC prozori 24.562,50 kuna).

– Radovi na mjesnom domu u Maloj Trnovitici iznose 65.750,00 kuna.

Ceste

– Asfaltiranje nerazvrstanih cesta u Maloj Trnovitici i Velikoj Mlinskoj u iznosu od 546.213,14 kuna.

– Tijekom 2016. godine vršeno je nasipavanje nerazvrstanih cesta, a isto tako i nasipavanje poljskih putova kamenom.

– Vršeni su popravci mostova gdje se saniralo nekoliko mostova na kanalima.

Javne potrebe stanovnika

– Općina Velika Trnovitica dodijelila je besplatne udžbenike za svu djecu od 1. do 8. razreda osnovne škole (investicija u iznosu od 130.000,00 kuna financirana iz općinskog proračuna), plaća prehranu djeci slabijeg imovinskog stanja. Osim toga, sufinancira se prijevoz učenika srednjih škola, isplaćuju se naknade za svako novorođeno dijete te se financira djelovanje male škole.

– Na području Općine postoji veliki broj Udruga čiji rad Općina financijski pomaže.

 

  • ZAKLJUČAK      

Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Velika Trnovitica predstavlja kratak pregled aktivnosti u 2016. godini iz nadležnosti Načelnika kao izvršnog tijela Općine.

Općinski načelnik je u izvještajnom razdoblju nastojao obavljati poslove iz svoje nadležnosti na način da osigura uvjete za što kvalitetnije zadovoljavanje lokalnih potreba mještana općine Velika Trnovitica u 2016. godini.

   

                                                                                                            OPĆINSKI NAČELNIK

Ivan Marković

 

 

spacer