NATJEČAJ za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

NATJEČAJ

za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA „MOSLAVINA“ raspisuje

 

NATJEČAJ

 

za Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

 – Mjera „Rad i staž i prijevoz“1 izvršitelj

Radni odnos za mjesto stručnog suradnika u LAG-u Moslavina zasniva se preko mjere „Rad i staž i prijevoz“ – stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa,

na određeno vrijeme, u trajanju od 1 godine.

Stručni uvjeti:

 • završena viša ili visoka stručna sprema iz područja ekonomije
 • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • poznavanje rada na računalu, MS Office-a i korištenja Internet-a

Ostali uvjeti:

 • razvijene organizacijske sposobnosti
 • razvijene prezentacijske i pregovaračke vještine
 • sposobnost samostalnog i timskog rada
 • komunikativnost, motiviranost i predanost radu

Uvjeti HZZ-a:

Osoba koja se prijavljuje mora biti prijavljena na HZZ-u najmanje 30 dana i ne smije imati više od 12 mjeseci evidentiranog staža u zvanju za koji se obrazovala i to:

 • mlade nezaposlene osobe u dobi 15-29 godina, u registriranoj nezaposlenosti najviše do 4 mjeseca,
 • mladi do 25 godina u evidenciji nezaposlenih dulje od 6 mjeseci,
 • mladi do 29 godina u evidenciji nezaposlenih dulje od 12 mjeseci.

U obzir dolaze kandidati s područja LAG-a Moslavina (gradovi Kutina, Popovača, Garešnica, Čazma i Ivanić-Grad te općine Lipovljani, Velika Ludina, Hercegovac, Velika Trnovitica, Križ, Dubrava i Kloštar Ivanić).

Natječaj provodi LAG „Moslavina“.

Opis radnog mjesta:

 • sudjelovanje u pripremi i provedbi EU projekata,
 • koordinacija i komunikacija s članovima LAG-a,
 • sudjelovanje na edukacijama, radionicama i sastancima,
 • istraživanje potreba LAG područja,
 • administrativni poslovi,
 • sudjelovanje u prikupljanju projektnih ideja i ostalih informacija potrebnih za izradu LRS LAG-a Moslavina te
 • obavljanje ostalih poslova po nalogu nadređenih.

Mjesto rada: Kutina.

Prijava mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

 • zamolbu
 • životopis (vlastoručno potpisan)
 • dokaz o stručnoj spremi – preslika diplome ili uvjerenja o završenom studiju/stručnoj edukaciji
 • preslika uvjerenja/potvrde o završenim dodatnim programima izobrazbe, osobito iz područja EU fondova (ako je kandidat završio program izobrazbe)
 • preslika domovnice

Rok za podnošenje prijave je 14 dana od datuma objave natječaja, odnosno od 27.10.2016. do 11.11.2016. godine.

Prijave se dostavljaju isključivo poštanskim putem, u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu: LAG Moslavina, Tržna 8, 44 320 Kutina, s naznakom „Prijava na natječaj – Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“.

Zakašnjele i nepotpune prijave te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se razmatrati.

Kandidati koji ispunjavaju propisane formalne uvjete natječaja i koje odabere Poslodavac, bit će pozvani na individualni razgovor radi utvrđivanja stručnih znanja, sposobnosti i vještina te dosadašnjih rezultata u radu. Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je odustao od istog.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem e-maila u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Natječaj za zapošljavanje stručnog suradnika objavljen je na web stranicama HZZ-a i na web stranici LAG-a Moslavina.

spacer