Temeljem članka 7. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi
(„Narodne novine“, br. 83/22) i članka 47. Statuta Općine Velika Trnovitica („Službeni glasnik
Općine Velika Trnovitica broj 2/21), Općina Velika Trnovitica objavljuje

JAVNI POZIV
za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Općine Velika Trnovitica za 2024. godinu

I.


Javne potrebe u kulturi na području Općine Velika Trnovitica ostvarivat će se djelovanjem sudionika u kulturi te pomaganjem i promicanjem kulturnog i umjetničkog stvaranja, akcijama i manifestacijama u kulturi koje će pridonijeti razvitku i promicanju kulturnog života, održavanjem i nabavom nove opreme.
Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, umjetnici, udruge, druge fizičke i pravne osobe sa područja Općine Velika Trnovitica u sljedećim djelatnostima i područjima:

 • zaštita i očuvanje kulturnih dobara
 • izložbena djelatnost
 • knjižnična djelatnost
 • knjižna i nakladnička djelatnosti
 • glazbena i glazbeno scenska umjetnost
 • scenska umjetnost
 • kulturno – umjetnički amaterizam
 • kulturna suradnja
 • redovne djelatnosti udruga u kulturi
 • gradnje, rekonstrukcije i opremanja kulturne infrastrukture
 • programi i manifestacije u cilju promidžbe Općine Velika Trnovitica

II.


Prijedlog programa treba sadržavati ispunjenu, potpisanu i ovjerenu Prijavnicu za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Općine Velika Trnovitica za 2024. godinu s prilozima, koja se može preuzeti sa službenih internetskih stranica Općine Velika Trnovitica https://www.velika-trnovitica.hr/ ili osobno na adresi Velika Trnovitica 223A, 43 285 Velika Trnovitica.

III.


Prijedlozi programa dostavljaju se poštom na adresu:
Općina Velika Trnovitica, Velika Trnovitica 223A, 43 285 Velika Trnovitica s naznakom ”Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Općine Velika Trnovitica za 2024. godinu – ne otvarati”.

Rok za dostavu prijedloga programa je do 15. prosinca 2023. godine.

Nepotpuni i nepravovremeni prijedlozi kao i prijedlozi koji nisu dostavljeni na propisanoj Prijavnici neće biti razmatrani.


OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Marković, v.r