Na temelju Ugovora o jesenskoj deratizaciji na području Općine Velika Trnovitica za 2022. godinu, a u cilju provođenja preventivno sanitarnih mjera zaštite ljudi, privrednih dobara i objekata kao specijalizirana tvrtka sa stručnim kadrovima, uz garanciju kvalitete i kontrolu provedenih usluga deratizacije, obavještavamo Vas kako će se deratizacija provoditi sljedećim rasporedom:

24. listopad (ponedjeljak) – Nova Ploščica, Gornja Ploščica, Mala Trnovitica

25. listopad (utorak) – Gornja Trnovitica, Mlinski Vinogradi, Velika Mlinska i Mala Mlinska

26. listopad (srijeda) – Velika Trnovitica

Deratizacija će svakog navedenog dana započeti u 9,00 sati, a u slučaju lošeg vremena (oborine) prenosi se na slijedeći naredni dan bez padalina.