Općina Velika Trnovitica poziva korisnike zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva da od 17. listopada 2022. god. do 17. studenog 2022. podnesu zahtjev za ostvarivanje prava na troškove stanovanja koji se odnosi na troškove ogrjeva za 2022. godinu.

            Pozivaju se osobe koje ostvaruju pravo na naknadu za troškove stanovanja koji se odnosi na troškove ogrjeva da u navedenom roku podnesu zahtjeve kako bi se isti što prije obradili i izvršila isplata odobrenog iznosa.

            Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava:

  1. Zahtjev za ostvarivanje prava na troškove stanovanja
  2. Potpisana izjava korisnika da se grije na drva
  3. Preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva
  4. žiro/tekući račun IBAN primatelja potpore (ako želi isplatu putem računa)