Temeljem članka 7. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ br. 83/22) i članka 47. Statuta Općine Velika Trnovitica („Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica“ br. 2/21) Općina Velika Trnovitica objavljuje: 

Rok za podnošenje prijedloga programa javnih potreba u kulturi za 2023. godinu je do 31. listopada 2022. godine

Sve detalje možete pronaći na slijedećim poveznicama: