Načelnik Općine Velika Trnovitica dana 30. rujna 2022. godine donio slijedeću Odluke:

  1. Odluku o dodjeli bespovratne potpore za redovite studente za akademsku godinu 2022./2023.

Da bi ostvarili pravo na novčanu potporu u iznosu od 2.000,00 kuna potrebno je najkasnije do 31. listopada 2022. godine u Općinu Velika Trnovitica predati:

  • Ispunjeni Zahtjev za dodjelu bespovratne potpore za redovite studente za akademsku godinu 2022./2023. 
  • Potvrda o studentskom statusu u akademskoj godini 2022./2023.
  • Kopija osobne iskaznice podnositelja zahtjeva,
  • Žiro/tekući račun (IBAN) podnositelja zahtjeva ili jednog od roditelja u slučaju da student nema otvoren račun u banci