Župan Bjelovarsko bilogorske županije donio Odluku o proglašenju prirodne nepogode

Za prijavu štete potrebno je popuniti obrazac za prijavu štete 

U slučaju da je šteta nastala i na poljoprivrednim usjevima potrebno je popuniti obrazac Prijava štete – popis čestica

Uz navedene obrasce oštećenici trebaju dostaviti:

  1. Presliku osobne iskaznice (Podatak o OIB-u – ako nije naveden na osobnoj iskaznici)
  2. Presliku kartice računa
  3. Rješenje o izvedenom stanju za legalizirane objekte, odnosno posjedovni list za nelegalizirane objekte
  4. Za štetu nastalu na poljoprivrednim usjevima – Kopiju Lista A Zahtjeva za potporu i Lista B Prijave površina za 2022. godinu – ukoliko postoji ili Posjedovni list