Obavještavamo Vas da je Općina Velika Trnovitica ponovno pokrenula postupak „jednostavne nabave“ za rekonstrukciju mjesnog doma u Velikoj Trnovitici – uvođenje plinskog centralnog grijanja.

Zainteresirani ponuditelji dostavljaju ponudu sa svim prilozima, jedino i isključivo putem elektroničke aplikacije „AGRONET“, PORTAL PONUDA, zaštićene mrežne stranice Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Ponuditelji mogu pristupiti javnom portalu ponuda putem slijedeće poveznice:

https://agronet.apprrr.hr/v1/Forms/CommonForms/TenderOffer.aspx

Krajnji rok za dostavu ponuda je 21.09.2022. godine do 12,00 h

Postupak se vodi pod nazivom Rekonstrukcija mjesnog doma u Velikoj Trnovitici – uvođenje plinskog centralnog grijanja – ponovljeni, ID Poziva 24465, ključne riječi: centralno grijanje.