Godišnjim planom obavljanja dimnjačarskih usluga i rasporedom redovitih pregleda u svrhu održavanja dimovodnih objekata i uređaja za loženje, donosi se raspored obilazaka dimnjačara za sezonu 2022./2023., za period od studenog 2022. – svibnja 2023. godine