Općina Velika Trnovitica objavljuje Javni poziv mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja na području općine Velika Trnovitica u 2022. godini. Javni poziv namijenjen je mladim obiteljima, bračnim ili izvanbračnim drugovima, pod uvjetom da jedan od njih nije navršio više od 35 godina života u godini podnošenja zahtjeva za sufinanciranje, a vlasnik je ili suvlasnik nekretnine te da svoje stambeno pitanje rješavaju stjecanjem vlasništva nad nekretninom ili njezinim uređenjem po prvi puta.

Mjere stambenog zbrinjavanja mladih obitelji su:

Mjera 1.1. financijska pomoć pri kupnji građevinskog zemljišta ili stambenog objekta na području općine Velika Trnovitica:

– Mlada obitelj može ostvariti pomoć u visini od 20.000,00 kuna na temelju zaključenog kupoprodajnog ugovora

Mjera 1.2. poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljske kuće ili stana kojima se osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni prostor:

– Mlada obitelj može ostvariti pomoć u visini do 20.000,00 kuna prihvatljivih troškova rekonstrukcije, dogradnje i/ili nadogradnje

Prijava za korištenje sredstava podnose se do 20. prosinca 2022. godine

Sve dodatne informacije možete pronaći na: