Na temelju članka 47. Statuta Općine Velika Trnovitica (Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica broj 2/21), članka 7. stavka 1. točke 1. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja imovinom u vlasništvu Općine Velika Trnovitica (Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica broj 04/16) Odluke o raspisivanju javnog natječaja (KLASA: 940-01/22-01/39, URBROJ: 2103-20-02-22-1) raspisuje se