Na temelju članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica (Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica broj 2/21), članka 7. stavka 1. točke 2. te članka 15a. stavka 4. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja imovinom u vlasništvu Općine Velika Trnovitica (Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica broj 04/16) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja (Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica, broj 2/22) raspisuje se: