REPUBLIKA HRVATSKA

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

        OPĆINA VELIKA TRNOVITICA

        JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA:320-02/21-01/02

URBROJ:2123/06-03-21-28

Velika Trnovitica, 13. travnja 2021.

Na temelju članka 7. stavka 2. Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 47/19) i objavljenog Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Velika Trnovitica, KLASA:320-02/21-01/02 URBROJ:2123/06-01-21-1, od 03. ožujka 2021., Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Velika Trnovitica objavljuje

OBAVIJEST

o javnom otvaranju ponuda

Javno otvaranje ponuda pristiglih na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Velika Trnovitica KLASA:320-02/21-01/02, URBROJ:2123/06-01-21-1, od 03. ožujka 2021. godine, provest će se, uz pridržavanje propisanih epidemioloških mjera dana

21. travnja 2021. godine (srijeda) s početkom u 09,00 sati

u mjesnom domu u Velikoj Trnovitici

Velika Trnovitica 223a

Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Velika Trnovitica