Poštovani, pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga:

  • Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Velika Trnovitica za 2020. godinu i
  • Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Velika Trnovitica za razdoblje od 2019. do 2025. godine

Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog. Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim, neprofitnim organizacijama, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na predloženi akt ili drugi dokument u ime skupina i interesa koje zastupaju.

Savjetovanje za prijedlog Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Velika Trnovitica za 2020. godinu moguće je pronaći OVDJE.

Savjetovanje za prijedlog Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Velika Trnovitica za razdoblje od 2019. do 2025. godine moguće je pronaći OVDJE.

Savjetovanje je otvoreno do: 22.05.2020.“