Na temelju Odluke o sufinanciranju premija osiguranja poljoprivrednih kultura od mogućih šteta poljoprivrednim proizvođačima na području općine Velika Trnovitica u 2020. godini (Klasa:402-04/20-01/02, Urbroj:2123/06-02-20-1), Općinski načelnik raspisuje:

JAVNI POZIV

Za podnošenje ponuda osiguravajućih društava za sufinanciranje premije osiguranja poljoprivrednih kultura od mogućih šteta poljoprivrednim proizvođačima na području općine Velika Trnovitica u 2020. godini